Menu

Algemene Voorwaarden

Printservice Lowie Kopie Tilburg – Schouwburgring 31 5038TK Tilburg Privacy beleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Printservice Lowie Kopie Tilburg. U dient zich ervan bewust te zijn dat Printservice Lowie Kopie Tilburg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Printservice Lowie Kopie Tilburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ons gebruik van verzamelde gegevens Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Printservice Lowie Kopie Tilburg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Communicatie Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Printservice Lowie Kopie Tilburg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Cookies Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Printservice Lowie Kopie Tilburg of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren. Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Aanpassen/uitschrijven communicatie Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, versie 01-01-2020 heeft kunt u contact met ons opnemen: Printservice Lowie Kopie Tilburg , Schouwburgring 31 5038TK Tilburg Tel. 013-5437031 administratie@printservice-tilburg.nl.

Herroepingsrecht Recht op retour / klachten Niet gepersonaliseerde producten

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder opgave van reden. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lowiekopie.nl Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Printservice Lowie Kopie Tilburg Bv Schouwburgring 31 5038TK Tilburg Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, dan maakt Printservice Lowie Kopie Tilburg binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Gepersonaliseerde producten: Geen recht op retour Vanwege goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling niet gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of trekken, kleurafwijking van de te gebruiken materialen kunnen geen grond voor afkeuring zijn. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden. Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit per email te melden aan ons via mail op info@printservice-tilburg.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

 

Algemene voorwaarden Printservice Lowie Kopie Tilburg  Bij het plaatsen van een bestelling bent u zich bewust van onze Algemene Voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd. Algemene Voorwaarden van Printservice Lowie Kopie Tilburg  gevestigd Schouwburgring 31 5038TK te Tilburg Versie geldig vanaf 01-01-2020

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Printservice Lowie Kopie Tilburg. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Printservice Lowie Kopie Tilburg. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Printservice Lowie Kopie Tilburg behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Printservice Lowie Kopie Tilburg garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 streven wij ernaar om binnen 10 werkdagen te produceren en te verzenden. Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag uit te leveren. Wanneer wij van dit recht gebruik maken zijn alle levertermijnen en aanspraak hierop niet van toepassing. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Printservice Lowie Kopie Tilburg de klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Printservice Lowie Kopie Tilburg bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Printservice Lowie Kopie Tilburg zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Printservice Lowie Kopie Tilburg geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Leveringen/ afhalen in een van de Printservice Lowie Kopie Tilburg Vestigingen is gratis. Bezorgen binnen de regio €10,00 Per post binnen Nederland afhankelijk van formaat en gewicht tegen normale verzendkosten. Met een minimum van brievenbus post €2,50 Pakket post minimum €8,50. Verzendkosten boven de €15,00 worden altijd door Printservice Lowie Kopie Tilburg aan de klant gemeld.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

 1. Herroepingsrecht Recht op retour/ klachten

4.1 Niet gepersonaliseerde producten Mocht een gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder opgave van reden. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@printservice-tilburg.nl Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Printservice Lowie Kopie Tilburg Schouwburgring 31 5038TK Tilburg Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, dan maakt Printservice Lowie Kopie Tilburg binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

4.2 Gepersonaliseerde producten: Geen recht op retour Vanwege goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden. Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit per email te melden aan ons via mail op info@printservice-tilburg.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Printservice Lowie Kopie Tilburg dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Printservice Lowie Kopie Tilburg. Printservice Lowie Kopie Tilburg houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Beleid.

5.2 Printservice Lowie Kopie Tilburg respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Printservice Lowie Kopie Tilburg maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Printservice Lowie Kopie Tilburg deze gebreken onmiddellijk te melden via info@printservice-tilburg.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering Printservice Lowie Kopie Tilburg schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.3 Indien klachten van de afnemer door Printservice Lowie Kopie Tilburg gegrond worden bevonden, zal Printservice Lowie Kopie Tilburg naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Printservice Lowie Kopie Tilburg mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Printservice Lowie Kopie Tilburg voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 De eventuele bevestigingsinstructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop u onze handleiding gebruikt of interpreteert. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen – op hiervoor bestemde ondergronden wordt gemonteerd; – op eigendom van derden wordt gemonteerd; – onrechtmatig verwerkt wordt.

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Printservice Lowie kopie Tilburg zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Printservice Lowie Kopie Tilburg slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Printservice Lowie Kopie Tilburg gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Printservice Lowie Kopie Tilburg kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Printservice Lowie Kopie Tilburg en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Printservice Lowie Kopie Tilburg op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Printservice Lowie Kopie Tilburg behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Printservice Lowie Kopie Tilburg gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1Printservice Lowie Kopie Tilburg is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lowie Kopie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Printservice Lowie Kopie Tilburg behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Printservice Lowie Kopie Tilburg gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Lowie Kopie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtgever draagt bij verzending, hetzij van hardcopy, hetzij via digitale weg, het risico voor de door hen aan de leverancier ter beschikking gestelde te verveelvoudigen of te reproduceren zaken. Vrachten en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.2 Door het enkele feit van het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteursweg of enig eigendomsrecht beschermde zaken verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of daarmee overeenstemmend recht, hoe ook genaamd van derden, wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier voor alle gevolgen die uit de reproductie of verveelvoudiging voortvloeien. De uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende financiële verplichtingen tegenover de auteur van of gerechtigde op de te verveelvoudigen of te reproduceren zaak komen voor rekening van de opdrachtgever. 11.3 Voor schade aan originelen welke bij normale bewerking zou kunnen ontstaan aanvaard de leverancier geen aansprakelijkheid.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Printservice Lowie Kopie Tilburg aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Printservice Lowie Kopie Tilburg zolang de afnemer de vorderingen van Printservice Lowie Kopie Tilburg uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Printservice Lowie Kopie Tilburg wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Printservice Lowie Kopie Tilburg geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Printservice Lowie Kopie Tilburg of een door Printservice Lowie Kopie Tilburg aan te stellen derde om, in alle gevallen Printservice Lowie Kopie Tilburg eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Printservice Lowie Kopie Tilburg zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Printservice Lowie Kopie Tilburg.

 1. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.